SOLDADOR ESPECIALISTA DE TUBERÍAS DE POLIETILENO. (BLENDED) Obtención Carnet Especialista Soldador Polietileno

SOLDADOR ESPECIALISTA DE TUBERÍAS DE POLIETILENO. (BLENDED) Obtención Carnet Especialista Soldador Polietileno

REDES DE DISTRIBUCIÓN

BONIFICABLE FUNDAE 

PARTE E-LEARNING: 16 HORAS

PARTE PRESENCIAL: 12 HORAS

Pestañas